آرشیو اخبار

اطلاعیه انتخابات هیات مدیره
آگهی ثبت افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ابلاغیه سازمان بورس در مورد برگزاری مجامع شرکتهای بورسی ۱۴۰۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش تفسیری مدیریت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل های داخلی ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گزارش کنترل داخلی سال ۱۳۹۹
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده
گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زمانبندی پرداخت سود ۹۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افزایش نرخ جدی در صنعت دارو با شرکت البرزدارو کلید خورد
شفاف سازی شایعه مالکیت شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در شرکت آتی فارمد
روش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

بستن