اعضای هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره نماینده سمت تحصیلات آدرس ایمیل
دکتر اکبر برندگی البرز دارو (سهامی عام) رئیس هیات مدیره دکتری [email protected]
دکتر محمد ودود حیدری گروه دارویی برکت (سهامی عام) نائب رئیس هیات مدیره دکتری [email protected]
دکتر فرشید مرادی سرمایه گذاری اعتلائ البرز (سهامی عام) مدیر عامل و عضو هیات مدیره دکتری [email protected]
دکتر مصطفی ظهیر گروه دارویی سبحان (سهامی عام) عضو هیات مدیره دکتری [email protected]
دکتر مسعود بهرامی نوید سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) عضو هیات مدیره دکتری [email protected]
 

جهت مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیره کلیک بفرمایید .

بستن