سرمایه گذاری اعتلاء البرز

تاریخچه
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) در سال 1367 با نام شرکت سرمایه گذاری صنایع بنیاد پانزده خرداد (سهامی خاص) دراداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است. در سال 1392 نوع شرکت به سهامی عام و نام شرکت به «سرمایه گذاری اعتلاء البرز» تغییر یافت.

فعالیت اصلی
سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

مأموریت

  • تشــــکیل و اداره پرتفـــــــوی تخــــــصصی و غیرمدیریتی صنعت دارو با رویکرد هم افزایی
  • بازوی اجرایی شرکت سرمایه گذاری البرز در بازار سرمایه
  • حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از فرصتهای موجود در بورس اوراق بهادار

چشم انداز شرکت
ســـرآمد شـرکت های سرمایه گذاری کشـــور

ویژگی های انحصاری و متمایز کننده

  • اختصاص بخش عمده پرتفوی شرکت به شرکت های فعال در صنعت دارو
  • راه اندازی اولین صندوق بازار گردانی صنعت دارو تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی آرمان اعتلاء کشاورزی
  • متوسط بازدهی 53 درصدی پرتفوی سرمایه گذاری اعتلاء البرز در مقایسه با متوسط بازدهی سالانه 38 درصدی بازار بورس در طول 5 سال گذشته
  • پیگیری فرآیند پذیرش کلیه شرکت های گروه البرز در بازار سرمایه

گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها ، تاییدیه ها و استاندارد های اخذ شده

  • اخذ گواهینامه نهاد های مالی، پذیرش در بازار سهام

موقعیت جغرافیایی و مساحت

مکان: تهران
آدرس: خیابان خالد اسلامبولی, کوچه سوم, پلاک 30, طبقه دوم
کد پستی: 1513633713
تلفن: 021-88729469
دورنگار: 021-88729471

سایت شرکت: .www.etelainvest.ir

شرکت های تابعه

بستن