ساختار سازمانی

کمیته های شرکتی رئیس دبیر کمیته/کارگروه اعضاء
کمیته منابع انسانی و انتصابات آقای فتحیان آقای درگاهی آقایان دکتر توفیقی،دکتر جلیلی،دکتر زیرک ساز،ظهیر
کمیته ریسک دکتر ناصری دکتر رضوی آقایان محمد یزدانی،سید علیرضا حسینی زاده،علی فلاح پور، مرادی،ظهیر
کمیته هم افزایی دکتر ظهیر آقای هاشمی دکتر مرادی،دکتر ناصری،دکتر پاکتچیان
کمیته رصد فرآیندها دکتر برندگی آقای یزدانی آقایان دکتر جمشیدی،ظهیر،مرادی،جلیلی،ناصری،محمود قربانی،علی فلاح پور
کمیته تطبیق مصوبات هیات مدیره شرکتها دکتر برندگی دکتر رضوی آقایان ظهیر،مرادی،درگاهی،ناصری،خانم معینیان
کمیته حقوقی پیمان زمانی نژاد حسن بیگی آقایان شهرام منافی،عین الله عطاردی،بهزاد فغانی
کمیته امنیت و فناوری اطلاعات آقای مرادی آقای علی غفاری آقایان امیر مه زاد،افشین شفیقی،میثم خرقانی،عرفان پاکتچیان و مدعوین (نمایندگان فناوری اطلاعات شرکت های تابعه)
کمیته نظارت بر تحقق برنامه و بودجه آقای فلاح پور آقای قدمی اقایان سروش لطفی،مرادی،ظهیر ناصری،هاشمی
کمیته حسابرسی دکتر شیرازی سید علیرضا حسینی زاده مظفر شفیعی،نظام الدین رحیمیان
کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی دکتر مرادی سروش لطفی نورودی آقایان مصطفی ظهیر،سید علیرضا حسینی زاده،هاشمی

با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

بستن