رویه های حاکمیت شرکتی

جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه

 • حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.
 • پاداش عملکرد مجمعی مدیران عامل و اعضا هیات مدیره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رویه ای نظام مند و یکپارچه ، بر اساس میزان دستیابی به اهداف و توافقات مدیریتی تعیین و پرداخت می گردد.

 

ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه

 • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف مجمعی هلدینگ گروه سرمایه گذاری البرز ، “ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی” با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین و به صورت مستمر به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.

 

ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه

 • در راستا ایجاد وحدت رویه در شرکتهای زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظیر موارد ذیل) به شرکتها ابلاغ و میزان رعایت این اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پایش قرار می گیرد:
 • ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشکیل کمیته ریسک
 • سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
 • ضوابط رعایت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و …

اصول حاکمیت شرکتی

اصول راهبری حاکمیت شرکتی

 • هدف راهبری شرکتی، تسهیل فعالیت ها، استقرار مدیریتی ارزش آفرین و دوراندیش است که بتواند اهداف بلندمدت شرکت را عملیاتی کند. اصول راهبری شرکتی تدوین شده با رویکرد ارائه ساختار و طبقه بندی کارکردهای نظام راهبری شرکتی مناسب از تمام جنبه های مالی و غیرمالی و شیوه پیاده سازی آن در شرکت بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی است.

گزارش پایداری

بعد محیط زیست:

 • هدایت فاضلاب به وسیله اگوسازی و انهدام ضایعات در چارچوب محیط زیست و ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در شرکت‌های گروه
 • گسترش فضای سبز در شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز
 • شرکت‌های گروه توانسته اند با استقرار سیستم IMS (استانداردهای ایمنی و بهداشت، محیط زیست و کیفیت) بخشی از مسئولیت های خود را در قالب جامعه پوشش دهند.

بعد مسئولیت اجتماعی:

 • تولید و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت
 • تولید و عرضه داروهای ضد سرطان جهت تامین نیاز دارویی کشور
 • جذب کارآموز از دانشگاهها با توجه به رسالت اجتماعی
 • برگزاری مراسم سالیانه تقدیر و تشکر از کارکنان و پرسنل نمونه به منظور افزایش روحیه کاری پرسنل
 • تقدیر از فرزندان ممتاز پرسنل

بعد اقتصادی:

شرکت‌های گروه نسبت به درخواست افزایش قیمت محصولات خود با توجه به تغییرات بهای عوامل تولید و افزایش هزینه های توزیع و فروش، اقدام نموده اند و بعضاً تغییر قیمت برخی از محصولات شرکت نیز از سازمان غذا و دارو اخذ گردیده است. همچنین شرکت های گروه نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده و توسعه سبد محصولات پر بازده نیز طی سال جاری سهم قابل توجهی از سبد محصولات شرکت را تشکیل می‌دهد. انتظار می رود با توسعه واحد بازاریابی و فروش و اختصاص منابع، تعامل سازنده با مشتریان، ریسک از دست دادن سهم بازار را به حداقل برسانند. مدیریت شرکت‌های گروه جهت توسعه محصولات، اقلام دارویی جدیدی را به سبد محصولات اضافه خواهند کرد و در راستای توسعه فروش شرکت اقدام به بستن قراردادهای فروش با شرکت‌های پخش جدید نیز نموده اند و نیز شرکت‌های گروه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند تا با کنترل حجم خرید مواد و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت میزان بهای تمام شده را به حداقل برسانند و نسبت به کنترل هزینه های مالی تلاش خود را بکار گیرند تا با کنترل حجم خرید مواد و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بهای تمام شده را به حداقل برساند و نسبت به کنترل هزینه های مالی تلاش خود را بکار گیرند.

 

گزارش نقض قوانین و مقررات

  با سرمایه گذاری البرز در تماس باشید

  بستن