اعضای هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره نماینده سمت تحصیلات آدرس ایمیل
دکتر اکبر برندگی البرز دارو (سهامی عام) رئیس هیات مدیره دکتری a.borandegi@alborzinvest.ir
دکتر محمد ودود حیدری گروه دارویی برکت (سهامی عام) نائب رئیس هیات مدیره دکتری m.heydari@alborzinvest.ir
دکتر فرشید مرادی سرمایه گذاری اعتلائ البرز (سهامی عام) مدیر عامل و عضو هیات مدیره دکتری f.moradi@alborzinvest.ir
دکتر مصطفی ظهیر گروه دارویی سبحان (سهامی عام) عضو هیات مدیره دکتری m.zahir@alborzinvest.ir
دکتر محمد علی میرزا کوچک شیرازی سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) عضو هیات مدیره دکتری m.shirazi@alborzinvest.ir
 

جهت مشاهده سوابق اجرایی هیات مدیره کلیک بفرمایید .

بستن