Monday, 19 April, 2021 / دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ ENGLISH
کمیته های تخصصیکمیته حسابرسی
مأموریت واحد حسابرسی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزايي و بهبود عمليات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشن مند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. هدف از تشکيل کميته حسابرسي، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از موارد زیر می باشد : 

 • اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
 • سلامت گزارشگری مالی
 • اثربخشی حسابرسی داخلی
 • استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
 • رعایت قوانین، مقررات و الزامات


جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbكميته ريسك و هم افزایی
کمیته ریسک و هم افزایی حاصل ادغام دو کمیته ریسک (ایجاد شده در سال 1387) و هم افزایی (ایجاد شده در سال 1391) خواهد بود.
 • این کمیته در بخش مدیریت ریسک جامع به بررسی ریسک شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه سرمایه گذای البرز در قالب 13 شاخص اصلی و 50 شاخص فرعی به شرح ذیل خواهد پرداخت. از دیگر وظایف کمیته ریسک می توان به حضور در کمیته ریسک شرکت های تابعه گروه البرز، بحث و بررسی مشروح تر شاخص های ذکر شده و ارائه نظرات اصلاحی در خصوص ساختار این کمیته ها و ریسک شرکت های تابعه است.
 • در بخش هم افزایی نیز که به تبعیت از کمیته هم افزایی گروه توسعه اقتصادی تدبیر شکل گرفته است، به سنجش هم افزایی صورت گرفته در شرکت های گروه بر اساس معیار های زیر خواهد پرداخت:
 • شناسایی مصادیق هم افزایی در گروه
 • تدوین رهکارهای عملیاتی برای اجرایی مصادیق هم افزایی
 • تسهیل امر هم افزایی با مشارکت دادن کلیه مدیران مجموعه و همراه نمودن آنها
 • تدوین بودجه سالانه هم افزایی به تفکیک دوره های سه ماهه
 • برگزاری جلسات به منظور میزان تحقق برنامه های هم افزایی


جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته مبارزه با پولشویی، تأمین مالی، اعتبارات و امور بانکی
کمیته مبارزه با پولشویی، اعتبارات و امور بانکی حاصل ادغام دو کمیته مبارزه با پولشویی و اعتبارات و اموربانکی خواهد بود. ایجاد کمیته پولشویی در شرکت بر اساس رویه ها و دستورالعمل های مورد وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی بوده است. در بخش مربوط به اعتبارات و امور بانکی نیز نظارت بر تسهیلات گیری شرکت های گروه مد نظر واقع گردیده است.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbانتصابات
این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی گروه البرز و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است. قابل ذکر است این کمیته بر اساس اصول و مقررات حاکمیت شرکتی ابلاغی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و دستورالعمل مربوطه تشکیل گردیده است.


جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته صادرات و بازاریابی
جهت افزایش کارایی، هماهنگی و تشویق شرکت های گروه، کمیته صادرات و بازاریابی برنامه ریزی و تشکیل شده است. این کمیته با هدف گذاری حوزه صادرات و بازاریابی شرکت های گروه سعی در ارتقاء سهم بازار داخلی و خارجی شرکت های گروه را مهیا خواهد نمود.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته حقوقی
توسعه روابط اقتصادی در جامعه، طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری در دستگاه قضایی را افزایش داده است. به دليل گستردگي و پيچيدگي موجود در مقررات حاکم بر شرکت هاي تجاري و روابط آنها، تحلیل پرونده های حقوقی مربوطه دارای پیچیدگی های خاص و دشوار بوده و نیاز به تحلیل و یاری کارشناسان ذیربط می باشد. لذا کمیته حقوقی گروه سرمایه گذاری البرز با هدف بررسی مسائل حقوقی گروه البرز شکل گرفته است.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی
کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی حاصل ادغام دو کمیته توسعه منابع انسانی و مأموریت های خارجی خواهد بود. این کمیته به بررسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شرکت های گروه البرز و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود خواهد پرداخت و در بخش مربوط به مأموریت های خارجی به بررسی ضرورت انجام مأموریت های خارجی در شرکت های گروه خواهد پرداخت.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته طرح های توسعه ای (فنی، نظارت بر پروژه ها و ارتقاء GMP)
در راستای نظارت دوره ای بر عملکرد شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری البرز در بحث پروژه های جاری و مسائل فنی حاکم بر عملیات شرکت ها شامل بهبود و ارتقاء GMP، جلسات این کمیته تشکیل خواهد شد. بازخور مثبت جلسات کمیته به منظور کسب اطمینان از بررسی دقیق امکان سنجی و همچنین بررسی فنی، مالی و اقتصادی پروژه های جدید، طرح های توسعه ای و اصلاح و بهبود امکانات فعلی ، در روند پیشرفت پروژه های شرکت های تابعه محسوس بوده و در ادامه نیز اثرات مثبتی خواهد داشت.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mbکمیته اقتصاد مقاومتی
این کمیته در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری با در اولویت قرار دادن شاخص‌ها و سرفصل‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد. این کمیته با نگرش مدیریت جهادی و بهادادن به سرفصل های اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسات کمیته را مدنظر قرار داده و این کمیته، کاهش هزینه ها، افزایش سهم بازار، ارتقاء سهم بازار شرکت های گروه، کمک به تولیدی و اشتغال زایی و ایجاد رونق اقتصادی را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار خواهد داد.

جهت دریافت جزئیات بیشتر فایل پیوست را دانلود بفرمایید حجم فایل :1/23Mb
Copyright © 2021 www.ALBORZINVEST.ir All Rights Reserved
Powered by Ravian ,  Designed by Bahargraph